Робота з обдарованими дітьми

У Державній національній програмі «Освіта (Україна XXIст.)» серед пріоритетних напрямів реформування шкільної освіти визначено: «...своєчасне виявлення ранньої обдарованості, забезпечення умов для розвитку талановитих дітей». Останнім часом суспільство усвідомило,наскільки важливо виявити обдарованих дітей у ранній період їхнього життя,забезпечити їм можливості для повноцінного розвитку. Реальна обдарованість - не просто статичний божий чи генетичний дар. Обдарованість існує лише в динаміці, в розвитку, а тому постійно змінюється. Отже, слід пам'ятати, що обдарованість - лише потенціал, який може сприяти успіху, а може й не реалізовуватись. Творча особистість - це творчо активна особистість, характерними рисами якої є сміливість у розв'язанні проблеми, багата уява, завзяття в довершенні наміченого. Обдарованими називають дітей, які через видатні здібності демонструють високі досягнення в одній або декількох сферах: інтелектуальній, творчій, мислительній, художній, спортивній. Обдарованих дітей відрізняють зосередженість і велика завзятість у розв'язанні поставлених завдань, винахідливість і багата фантазія Існують такі види обдарованості: Академічна, що виявляється в надзвичайній здатності до навчання взагалі; Інтелектуальна, що полягає в особливій розумовій самостійності, здатності аналізувати, мислити; Творча - здатність нестандартного бачення світу, нешаблонне мислення; Художня - здатність до музичної, образотворчої, сценічної діяльності; Психомоторна - спортивні здібності; Соціальна - лідерська. ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ Обдаровані діти мають гарну пам'ять, особистий світогляд, добре розвинуте абстрактне мислення. В обдарованих дітей добре розвинута свідомість, теоретичний спосіб мислення. Обдаровані діти, як правило, дуже активні та чимось зайняті. Вони прагнуть працювати більше за інших або займають себе самі, інколи справами, що безпосередньо не стосуються уроку. Обдаровані діти висувають до себе високі вимоги, у них гостро розвинене почуття справедливості, вони боляче сприймають суспільну несправедливість. Обдаровані діти наполегливі в досягненні результату у сфері, що їх цікавить, для них характерний творчий пошук. Урок для них особливо цікавий тоді, коли використовується дослідницький метод. Обдаровані діти із задоволенням виконують складні та довгострокові завдання. Обдаровані діти виявляють стійкий інтерес до читання, мають значний за обсягом словниковий запас. 3авдяки частому звертанню до засобів масової інформації, вони, здебільшого, уміють швидко виділяти найбільш значущі відомості, намагаються самостійно знайти важливі джерела інформації. Чимало з них ставлять перед собою завдання, виконання яких вимагає багато часу. Обдарованим дітям притаманне почуття гумору, вони мають добре здоров'я, життєрадісні, хоча зрідка трапляються діти зі слабким здоров'ям. У них перебільшене почуття страху, емоційна незбалансованість порівняно з їхніми однолітками. Є діти з яскраво вираженою здатністю вчитися, засвоювати запропонований їм навчальний матеріал. Причому вони виявляють таку здатність незалежно від складності предмета. Це так звана академічна обдарованість. У дітей з цим видом обдарованості шкільне життя значно легше, їх успіхи радують батьків, їм простіше отримати спеціальність і досягти успіхів у роботі. Але чогось особливого такі діти не досягають. Інших школярів відрізняє особлива інтелектуальна обдарованість, уміння мислити, порівнювати, виділяти головне, робити самостійні висновки, прогнозувати. Але, на жаль, успіхи таких дітей найчастіше залежать від їх ставлення, інтересу до предмета і до вчителя. Вони можуть вчитися нерівно (то «дванадцять», то «два»): дуже добре з одного предмета і так собі — з іншого. Особливий вид обдарованості — творча обдарованість. Це не лише здатність до образотворчої, музичної або літературної діяльності. Творча обдарованість — це, перш за все, нестандартне сприйняття світу, оригінальність мислення, насичене емоційне життя. Як живеться обдарованим дітям у школі? Анітрохи не легше, ніж будь-якій іншій дитині. При цьому у дітей із конкретним видом обдарованості проблеми адаптації можуть різнитися. Мабуть, найлегше в школі адаптуються «академічно обдаровані» . У них немає особливих проблем у спілкуванні з однолітками — вони завжди готові щось роз'яснити, допомогти, навіть «дати списати». І їхні позашкільні інтереси зазвичай не відрізняються від інтересів однокласників. До «інтелектуалів» у школах ставляться поблажливо. Захоплюються їхніми здібностями в одній галузі (наприклад, фізиці або математиці) і прощають інколи цілковиту неуспішність у чомусь іншому (наприклад неграмотність). Нерідко вони мають блискучі успіхи па олімпіадах різного рівня. Ці діти часто настільки зайняті своїми інтелектуальними захопленнями, що не відчувають особливої потреби в увазі з боку однокласників.